BELEEF TEXEL, TEXEL-PLAZA

Accommodaties in Oudeschild

Heemskerkstraat 19, 1792 AA | 06-22299863
De Ruyterstraat 88, 1792 AM | 0222-321131
De Ruyterstraat 128, 1792 AP | 0222-313985
laagwaalderweg 21, 1792 CE | 0222-314509
Haven 8, 1792 AE | 06-50615558
Heemskerckstraat 56, 1792 AC | 0222-310981
De Ruyterstraat 60, 1792 AK | 0222-312652
Heemskerckstraat 56, 1792 AC | 0222-310981
Oudeschild
De Rede van Texel was in de Gouden Eeuw de verzamelplaats voor een enorme zeilvloot. Soms lagen schepen wekenlang te wachten op een gunstige wind om uit te varen. De zeelieden kwamen in Oudeschild aan wal om plezier te maken en handel te drijven. Bovendien bleek het ijzerhoudende water uit de Wezenputten uitermate geschikt om tijdens de lange zeereizen mee te nemen.

Het in deze putten gewonnen water werd vroeger als drinkwater verkocht aan de Oost-Indiëvaarders. Via de Skilsloot werden vaten met dit lang houdbare en smakelijke water naar de schepen vervoerd die op de ‘Rede van Texel’ voor anker lagen. De putten danken hun naam aan het feit dat de wateropbrengsten ten goede kwamen aan het Algemeen Weeshuis in Den Burg. Daarnaast vormde de Rede van Texel in de VOC-tijd het startpunt voor verre zeereizen, waarbij het ijzerrijke en dus goed houdbare Texelse water een belangrijke rol speelde. Fort De Schans werd in later tijden door Napoleon bezocht en geïnspecteerd.

Lees meer >>