Raad: fietspad aan beide kanten Emmalaan

Door Henk Cornelissen
Gepubliceerd: Donderdag 25 November 2021, 11:55 uur
842 x bekeken
De gemeenteraad wil alleen voor tijdelijk instemmen met een voorstel van het gemeentebestuur over de Emmalaan. Het college wil van het gedeelte tussen de Elemert en de Haffelderweg een fietsstraat maken. Dat houdt in dat het autoverkeer ondergeschikt is aan de fietsers en dat fietsers er niet mogen worden ingehaald. Een stapje vooruit, maar de hele raad wil zo snel mogelijk een scheiding van fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Dinsdag wordt in de raadscommissie aandacht besteed aan dit onderwerp. Daar wordt bepaald of het voorstel op 15 december in de raad kan worden behandeld. Alle fracties tezamen hebben echter een amendement opgesteld; een wijzigingsvoorstel. Daarin geven zij aan dat de fietsers weer van de rijbaan moeten worden gehaald. Ze willen aan beide kanten van de Emmalaan een vrij liggend fietspad en aan de kant van OSG de Hogeberg het voetpad behouden.

Gevoel geeft de doorslag

Een belevingsonderzoek heeft uitgewezen dat op de Emmalaan sinds de reconstructie aanzienlijk langzamer wordt gereden. Dat komt doordat de automobilisten in het algemeen achter de fietsers blijven. Daar staat tegenover dat 77 procent van de fietsers zich er niet veilig voelt, met de auto’s achter zich. En dat gevoel vinden de raadsleden zwaarder wegen dan het feit dat het er, verkeerstechnisch gezien, veilig is. “We delen niet het voorstel van het college, dat niet meer inhoudt dan het plaatsen van een ander verkeersbord en het aanbrengen van een fietssymbool of het aanwijzen van dat gedeelte als fietsstraat. Voor ons is duidelijk dat er maar één oplossingsrichting is en dat is het fysiek scheiden van voetgangers, fietsen en gemotoriseerd verkeer”, aldus de fracties in hun gezamenlijke amendement.

Direct beginnen

Er is geen tijd meer te verliezen, zeggen ze. De partijen willen dat onmiddellijk wordt begonnen met de voorbereiding van de aanleg van de fietspaden. “Dit omdat alleen een duidelijke scheiding van gebruiksfuncties zal leiden tot gevoelsveiligheid van de kwetsbare fietsers. Dat is de enige acceptabele situatie voor ons: dat de vele fietsers zich daar veilig voelen en ook veilig zijn. En tot die tijd, alleen tijdelijk dus, gaan we akkoord met de maatregelen die het college voorstelt.”


Nog drukker
De fracties wijzen erop dat de Emmalaan als doorgaande weg over niet al te lange tijd nog veel drukker zal worden dan nu al het geval is. Over enkele maanden is het onderwijscentrum De Skool klaar en dan worden alle vijf basisscholen van Den Burg daar ondergebracht; ongeveer zeshonderd leerlingen. En dan wordt ook nog het Gezondheidsplein bij de sporthal ingericht, wat nog weer een extra verkeersstroom zal aantrekken. Omdat de kosten van het werk niet in de begroting van 2022 zijn opgenomen, zouden deze moeten worden gedekt uit de algemene reserve.