Seizoenspaviljoens mogen opnieuw overwinteren

Door Texelse Media
Gepubliceerd: Dinsdag 14 September 2021, 14:17 uur
649 x bekeken
In navolging van de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besloten dat seizoenspaviljoens nog één jaar mogen overwinteren op het strand. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had hierom gevraagd, om de desbetreffende ondernemers de kosten van af- en opbouw te besparen na twee jaar beperkte omzet als gevolg van de corona-maatregelen.

Het risico van mogelijke stormschade ligt bij de paviljoenhouder en er moet een individuele vergunning worden aangevraagd. De paviljoens mogen in het winterseizoen niet worden geëxploiteerd. Het gaat er alleen om de ondernemers te ontlasten van de af- en opbouw.


Duinaangroei
“We staan overwinteren nog één keer toe omdat de verplichte horecasluiting voor veel strandpaviljoens een financiële strop is geweest”, licht hoogheemraad Rob Veenman toe. “Maar bebouwing staat aangroei van de duinen in het winterseizoen in de weg. Daarom stellen we hoge eisen aan jaarrondpaviljoens en moeten seizoensgebonden paviljoens normaliter elk jaar worden afgebroken. Alleen zo krijgen zand en wind vrij spel.” Daarbij zijn de gebouwen vaak niet bestand tegen fikse storm waardoor schade kan ontstaan, zowel aan de paviljoens als aan het duin. Vorig jaar zijn helaas niet alle paviljoens zonder schade de winter doorgekomen.

Vergunning
Paviljoenhouders die willen overwinteren, moeten een vergunning aanvragen die individueel wordt beoordeeld. Tot uiterlijk 1 oktober kan de aanvraag hier worden ingediend. Na vergunningverlening zullen de toezichthouders van het hoogheemraadschap beoordelen of de strandpaviljoens zo veilig mogelijk zijn achtergelaten om zo de kans op schade door storm te beperken. Overigens is mogelijk ook toestemming van de gemeente noodzakelijk om de strandpaviljoens te laten overwinteren.