Vogels op Texel: niet alleen maar slecht nieuws

Door Henk Cornelissen
Gepubliceerd: Donderdag 08 April 2021, 1:00 uur
447 x bekeken
De aantallen weidevogels blijven zorgen baren, ook op Texel, en de zomertortel dreigt als broedvogel van het eiland te verdwijnen, terwijl het met de blauwe kiekendief hier ook niet al te best gaat. Maar er is niet alleen maar sprake van slecht nieuws in het jaaroverzicht van 2020, dat de Vogelwerkgroep Texel deze week openbaarde. De nachtzwaluw en de boomleeuwerik doen het steeds beter en er wordt ook gehoopt op nieuwkomers als de grote zilverreiger en Cetti’s zanger.

Sinds 1997 geeft Vogelwerkgroep Texel een jaaroverzicht uit, waarin alle waargenomen vogelsoorten worden vermeld, met de aantallen erbij. Per soort worden de eerste en de laatste waarneming beschreven, evenals de aantallen doortrekkers, broedgevallen en nog wat wetenswaardigheden.


Fraaie uitgave
Was het eerste jaarverslag nog een eenvoudig boekje in zwart-wit, nu mag worden gesproken van een fraai gekleurde uitgave van 112 bladzijden, met mooie foto’s en handige tabellen, kaartjes en grafieken. Ook wordt in het boekje een overzicht gegeven van de weersomstandigheden per maand. Aan zes soorten – de zwarte zee-eend, het nonnetje, de grote zaagbek, de kuifduiker, de rosse franjepoot en de waterral – wordt wat extra aandacht gegeven.

Nieuwe soorten
In totaal werden in het afgelopen jaar 289 soorten geregistreerd op Texel en het eiland is daarmee uniek in Nederland. Er waren twee sensationele waarnemingen. Het meest bijzonder was de vondst van een zwartkopzanger bij de begraafplaats in De Cocksdorp, die honderden vogelaars aantrok. Deze Amerikaanse soort was nog niet eerder in Nederland gezien. De waarneming van een groene fitis, eveneens in het noorden van het eiland, was de tweede voor Nederland. Hiermee kwam het aantal ooit op Texel waargenomen vogelsoorten op 398.